Har du hittat en skadad fågel? Ring 0303-16501

 

Nu är den här - Fågelcentralens Kalender 2016

Beställ den här

Vi på Fågelcentralen har satt ihop en ny kalender för tionde gången i ordningen. Det är helt avhängigt att vi får en bra försäljning av kalendern för att kunna driva verksamheten ytterligare ett år.
Årets tema handlar om SVENSKA ROVFÅGLAR utom falkarna. I Sverige har vi 13 arter dagrovfåglar som regelbundet häckar och det passade utmärkt till en full kalender.
Flera rovfågelsarter har haft en gynnsam utveckling under senare år men några arter går det dåligt för bl.a. bivråken som har en alarmerande utveckling.
Tyvärr har vår möjlighet att skicka kalendern som föreningspost upphört och därav dyrare porto.

Slutligen vill vi återigen passa på att säga ett stort TACK till alla er som stödjer Fågelcentralens verksamhet. Kalendern har blivit vår räddning och största inkomstkälla. Utan den hade Fågelcentralen varit tvungen att stänga. Vi är beroende av bidrag och stöd och det är upp till allmänheten att se till att vår verksamhet finns kvar.

Bankgiro: 574-4503
Postgiro: 16 53 16-1


Vi finns i Kungälv
(Norr om Göteborg)
Ringer ni från någon annan
del av Sverige,
klicka på länken
nedan för att hitta en 
vilterehabiliterare närmare er
http://kfv-riks.se/medlemmar


Bankgiro: 574-4503eXTReMe Tracker
 

0303-16501                                              Tullare Hög 50, 442 90 Kungälv                                     birdcenter@swipnet.se