Har du hittat en skadad fågel? Ring: 0303-16501 (8-20, alla dagar)

Fågelcentralen är en anläggning som hjälper skadade vilda fåglar.
Centralen drivs av Göteborgs Ornitologiska Förening sedan 1987 då den etablerades för avel av den då utrotningshotade pilgrimsfalken. 
Nu när pilgrimsfalken ser ut att vara räddad så arbetar vi med rehabilitering 
av alla sorters vilda fåglar.

Vår verksamhet består av viltrehabilitering, tvätt av oljeskadade fåglar,
kartläggning av vilda djurs sjukdomar och skador i Västkustområdet via statistikföring
och samarbete med Statens Veterinärmedicinska.
Vi kan även hjälpa till med allmän rådgivning, om djur och natur och tar i utbildningssyfte
emot studiebesök från skolor och organisationer.
Detta är främst för att öka kunskapen om vilda djur hos barn och ungdomar.
Om du är intresserad av att veta priser eller boka ett besök på
Fågelcentralen kontakta oss gärna.

På Fågelcentralen finns kompetens, utrustning och bra
flygvoljärer/burar för att rädda skadade vilda fåglar.
Dessvärre så är vår ekonomiska situation begränsad och det är tack vare bidrag och försäljning som verksamheten kan gå runt.

Beroende av donationer och bidrag

Vi på Fågelcentralen anser att det är viktigt att även vilda djur har chans att få
kvalificerad vård. Därför drivs verksamheten i nära kontakt med veterinärer,
djurvårdare och ornitologer.
Varje år tar vi emot hundratals skadade djur som lämnas av privatpersoner eller av polis.
Fågelcentralens mål är att alla djur skall släppas tillbaka till naturen så snart skadan är läkt.
Vår policy är att avliva de djur som inte kan släppas tillbaka till naturen efter avslutad rehabilitering.

Pga. att vår ekonomiska situation är begränsad har vi inte möjlighet
att hämta skadade djur på plats.
Det är endast i undantagsfall transport kan ordnas då vi har ett
nät av frivilliga som ibland kan hjälpa till att köra.
Detta är ingenting vi förbinder oss till eftersom det kan vara svårt få tag på någon
som kan köra ut djuret till oss.
Har du möjlighet att köra eller transportera djuret ut till oss är vi därför mycket tacksamma.

Vi på fågelcentralen kan inte ta emot däggdjur på grund av att vi inte har
tillstånd för detta från Lässtyrelsen.
Har du hittat ett påkört rådjur eller grävling bör du därför kontakta viltvårdare via polisen.
Viltvårdare med jakträtt på platsen och polisen har rätt att avliva djuret.
Märk ut platsen noga om du inte kan stanna kvar.
 

0303-16501                                              Tullare Hög 50, 442 90 Kungälv                                     birdcenter@swipnet.se