Om Oss

Fågelcentralen är en anläggning som hjälper skadade vilda fåglar. Centralen drivs sedan 1 oktober 2018 av den ideella organisationen Animals HOPE efter att i 30 år förtjänstfullt drivits av Göteborgs ornitologiska förening (GOF).

Vår verksamhet består av viltrehabilitering, tvätt av oljeskadade fåglar, kartläggning av vilda djurs sjukdomar och skador via statistikföring och samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vi kan även hjälpa till med allmän rådgivning, om djur och natur och tar i utbildningssyfte emot studiebesök från skolor och organisationer. Detta är främst för att öka kunskapen om vilda djur hos barn och ungdomar. Om du är intresserad av att veta priser eller boka ett besök på Fågelcentralen kontakta oss gärna.

På Fågelcentralen finns kompetens, utrustning och bra flygvoljärer/burar för att rädda skadade vilda fåglar. Dessvärre så är vår ekonomiska situation begränsad och det är tack vare bidrag och försäljning av fågelalmanackor, fågelholkar och fågelfrö som verksamheten kan gå runt.

Vi på Fågelcentralen anser att det är viktigt att även vilda djur har chans att få kvalificerad vård. Därför drivs verksamheten i nära kontakt med veterinärer, djurvårdare och ornitologer. Varje år tar vi emot över 1 000 skadade djur som lämnas av privatpersoner, Svenska Djurambulansen eller av polis.

Fågelcentralens mål är att alla djur skall släppas tillbaka till naturen så snart skadan är läkt. Vår policy är att avliva de djur som inte kan släppas tillbaka till naturen efter avslutad rehabilitering. Pga. att vår ekonomiska situation är begränsad har vi inte möjlighet att hämta skadade djur på skadeplatsen. Det är endast i undantagsfall transport kan ordnas då vi har ett nät av frivilliga som ibland kan hjälpa till att köra. Till dessa hör Svenska Djurambulansen. Detta är ingenting vi förbinder oss till eftersom det kan vara svårt få tag på någon som kan köra ut fågeln till oss. Har du möjlighet att köra eller på annat sätt transportera fågeln ut till oss är vi därför mycket tacksamma.

Vi på fågelcentralen kan inte ta emot däggdjur på grund av att vi ännu inte har tillstånd från Länsstyrelsen för detta . Har du hittat ett påkört rådjur eller en grävling bör du därför kontakta viltvårdare via polisen. Viltvårdare med jakträtt på platsen och polisen har rätt att avliva djuret. Märk ut platsen noga om du inte kan stanna kvar. Har du möjlighet att donera pengar till Fågelcentralen, bli månadsgivare eller som företagare bli sponsor får vi möjlighet att rädda ännu fler skadade fåglar. Att hjälpa ett skadat djur oavsett art är att visa respekt för livet. Vi vill väl alla kunna glädjas åt fågelsång även i fortsättningen.