Fågelcentralen är nedläggningshotad!

Anläggningen befinner sig i ett akut läge som innebär nedläggning under 2019 om denna insamling inte lyckas.  För att klara oss under 2019 behöver vi få in totalt 800 000 kronor.
Utöver detta söker vi månadsgivare för att kunna driva verksamheten även på längre sikt.

Fågelcentralen har under flera år haft stora ekonomiska problem då pengarna inte räckt till. Tack vare eldsjälen Tommy Järås som givit centralen all sin tid har kostnaderna kunnat hållas nere och verksamheten trots allt överlevt. Den 1 oktober 2018 gick han i pension och GOF (Göteborgs Ornitologiska Förening) har efter 30 år bestämt sig för att inte längre driva verksamheten. Vi på Animals HOPE tror på Fågelcentralens framtid och har därför tagit på oss ansvaret att försöka rädda verksamheten trots det svåra ekonomiska läget.

  Fågelcentralens kostnader täcks inte i dagsläget.
Trycket på Fågelcentralen ökar för varje år då fler och fler hör talas om verksamheten. Antalet telefonsamtal och fåglar som tas emot har skjutit i höjden, och som följd har kostnaderna och behovet av mer personal gjort detsamma. Bristen på pengar har gjort att anläggningen förfallit, och byggnaderna är i stora behov av renoveringar. Sedan två år tillbaka har Göteborgs Kommun dragit in sitt årliga stöd och nu även ökat arrendekostnaden. Alla dessa faktorer har tillsammans lett till det nuvarande nedläggningshotet.

  Animals HOPE (Animals Help Organisation and People Education)
Många djur far illa i vårt samhälle, och orsakerna är många. Allt från illegal handel, misskötsel, olyckor och sjukdomar till att personer på grund av okunskap släpper ut exotiska djur. Animals HOPE är en ideell förening som verkar för djurens bästa, bland annat genom att bidra till att ge akuthjälp till skadade och herrelösa djur, omplacera övergivna eller beslagtagna sällskapsdjur samt att utbilda polis och tullpersonal i artkunskap och djurhantering. Föreningen består av ett nätverk av certifierade rehabiliteringscenter, ett antal stödjande partners samt en styrelse som har till uppgift att rådgöra och förvalta föreningens angelägenheter.

Animals HOPE har legat vilande sedan starten 2011 och startar med tom kassa. Därför behöver vi nu alla hjälpas åt om vi vill behålla Fågelcentralen i Göteborg. Ge ditt bidrag idag och hjälp Fågelcentralen att fortsätta rädda fåglar!
Utöver denna krisinsamling så är Fågelcentralens framtid helt beroende av att vi skapar en långsiktighet. Som månadsgivare via autogiro skänker du en valfri summa varje månad och hjälper oss att skapa detta.

Akutinsats:

  • Kampanj: Rädda Fågelcentralen (startad)
  • Kampanj: Renovera Skadehuset (ej startad)
  • Kampanj: Insamling Ny fågelbassäng (ej startad)
Långsiktigt:
  • Bli månadsgivare (här gör du mest nytta!)
  • Bli volontär
  • Sponsra med material eller tjänster

Har du frågor eller funderingar om Fågelcentralens framtid, mejla oss gärna på, fagelcentralen@animalshope.com.

Hälsningar: Fågelcentralen och Animals HOPE