Vår verksamhet

Fågelcentralen är idag en av Sveriges viktigaste rehabiliteringsverksamhet för vilda fåglar. Det är en unik och ideell räddningsverksamhet med stora flygvoljärer för alla slags fågelarter. Kunskapen som finns bland våra viltrehabiliterare är stor.

Varje år skadas ett stort antal vilda fåglar. De skadas bland annat i trafiken, av köld och is, av oljeutsläpp och av att de flyger in i master, linor och byggnader. Många gånger beror skadorna på människors vårdslöshet. Det är inte ovanligt att skadade fåglar som skrivs in hos Fågelcentralen hör till Sveriges hotade fågelarter.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har gett Fågelcentralen tillstånd att ta om hand samtliga fågelarter. Hos oss får fågeln den vård den behöver. Efter behandling och tillfrisknande får fågeln flyga ut i naturen igen. Vi eftersträvar alltid att göra tiden på Fågelcentralen så kort som möjlig för att undvika att fåglarna blir beroende av eller präglade på oss människor.

Vi ger kvalificerad vård
Vår verksamhet består av viltrehabilitering, tvätt av oljeskadade fåglar, kartläggning av vilda djurs sjukdomar och skador via statistikföring och samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Vi på Fågelcentralen anser att det är viktigt att även vilda djur har chans att få kvalificerad vård. Därför drivs verksamheten i nära kontakt med veterinärer, djurvårdare och ornitologer. Varje år tar vi emot över 1 000 skadade djur som lämnas av privatpersoner, Svenska Djurambulansen eller av polis. På Fågelcentralen finns kompetens, utrustning och bra flygvoljärer/burar för att rädda skadade vilda fåglar.

Målet är att släppa ut fåglarna i naturen
Fågelcentralens mål är att alla djur ska släppas tillbaka till naturen så snart skadan är läkt. Vår policy är att avliva de djur som inte kan släppas tillbaka till naturen efter avslutad rehabilitering.

Allmän rådgivning och sprida kunskap
Vi tar emot samtal från framför allt privatpersoner, men även företag, polis och myndigheter kontaktar oss. Vi hjälper till med allmän rådgivning, om djur och natur och tar i utbildningssyfte emot studiebesök från skolor och organisationer. Detta är främst för att öka kunskapen om vilda djur hos barn och ungdomar

Vi är beroende av gåvor och bidrag
Dessvärre är vår ekonomiska situation begränsad och det är tack vare gåvor, bidrag och månadsgivare som verksamheten kan gå runt.

Fågelcentralen drivs idag av organisationen Animals HOPE.
Animals HOPE (Animals Help Organisation and People Education) är en ideell förening som verkar för djurens bästa. Många djur far illa. Orsakerna kan vara många, allt från illegal handel, misskötsel, olyckor och sjukdomar till att personer på grund av okunskap släpper ut exotiska djur. Animals HOPE verkar bl.a. för att ge akuthjälp till skadade och herrelösa djur, omplacera övergivna eller beslagtagna sällskapsdjur samt att utbilda polis och tullpersonal i artkunskap och djurhantering. Föreningen består av ett nätverk av certifierade rehabiliteringscenter, ett antal stödjande partners samt en styrelse som har till uppgift att rådgöra och förvalta föreningens angelägenheter.


Vi som arbetar på Fågelcentralen / Animals HOPE
Sofie Jonasson - Viltrehabiliterare.
Elizabeth Sjöström - Viltrehabiliterare.
Louise Macfie - Viltrehabiliterare.
Tina Sannerland – Viltrehabiliterare Och djursjukskötare med inriktning exotiska djur på Blå Stjärnan
Ruth Nordlund – Biolog.
Lovisa Theander - Biolog,
Rick Voge – Djurskötare.
Emelie Wistemar – Administration/Djurskötare.
Petra Lundemo – Verksamhetsansvarig.