Integritetspolicy

Inledning 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Animals HOPE hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.
Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på personuppgiftsansvarig.

Animals HOPE:s insamling av personuppgifter 

Animals HOPE:s uppgift är att verka för alla djur. Vi får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vår relation till dig som givare, enstaka som återkommande, är därför väsentlig för att vi ska kunna rädda djur i nöd. 
Om du till exempel skänker en gåva till oss eller ansöker som volontär, så kan Animals HOPE komma att samla in dina personuppgifter. 
Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att:
(a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
(b) tillvarata Animals HOPE rättsliga intressen
(c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Information om Animals HOPE:s behandling av personuppgifter

När ditt samtycke krävs för behandling ska Animals HOPE alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke.
Om du upplever att du inte har fått tillräcklig information om behandlingen av dina personuppgifter, mejla oss på givare@animalshope.com 

Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till vår verksamhet, de ärenden som Animals HOPE får i uppdrag samt vår medlems- och givarservice/rekrytering.
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Animals HOPE lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande avtal, dels med samtycke och dels med Animals HOPE berättigade intresse som rättslig grund.

Gåvogivare och insamling

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress. När du skänker en gåva kan vi också komma att behandla ditt personnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro.

I samband med Animals HOPE insamlingsarbete registreras vilka som vill/har skänkt en gåva, vill ha information från Animals HOPE, beställa material eller vill stödja Animals HOPE verksamhet ideellt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är det uppgifter som lagras i vårt givarregister. I första hand hämtar Animals HOPE in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via t.ex. en samarbetspartner. De uppgifter man själv lämnar sker oftast via ett anmälningsformulär.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Animals HOPE kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som ska behandla dem för Animals HOPE räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet såsom IT-leverantörer eller leveranstjänster. Det är dock alltid Animals HOPE som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Animals HOPE har instruerat dem om. 
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att
(a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten
(b) tillvarata Animals HOPE rättsliga intressen
(c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Var behandlas dina personuppgifter?

Animals HOPE strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Animals HOPE vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter som registrerad

Säga nej till direktmarknadsföring
Om du inte vill att Animals HOPE kontaktar dig med givaruppmaningar, hör av dig till oss, givare@animalshope.com

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Animals HOPE behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag) kostnadsfritt, en gång per år. Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till:
Animals HOPE
Tullare Hög 50
442 90 Kungälv

Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke.
För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss via givare@animalshope.com
Behandling av barns personuppgifter
Animals HOPE samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. Animals HOPE rekommenderar vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.
Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till Animals HOPE, kan du kontakta oss via info@animalshope.com om du vill få information om eller rättelse eller radering av personuppgifterna.

Information om kakor (cookies) och annan teknik

Uppdaterad information om hur Animals HOPE använder kakor och liknande teknik och om hur du kan hantera kakor (cookies) på dina egna enheter ska alltid finns publicerad på webbplatsen. 

Säkerhetsåtgärder

Animals HOPE vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Förändringar av integritetspolicy

Om denna integritetspolicy ändras kommer vi att publicera den justerade integritetspolicyn på animalshope.com och fagelcentralen.se med information om när ändringarna träder ikraft.
Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan vi också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på animalshope.com och fagelcentralen.se.
Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor angående denna policy hör av dig till: givare@animalshope.com