Vår verksamhet

Fågelcentralen

Fågelcentralen är idag en av Sveriges största rehabiliteringsverksamhet för vilda fåglar. Det är en unik och ideell räddningsverksamhet med stora flygvoljärer för alla slags fågelarter.

Varje år skadas ett stort antal vilda fåglar. De skadas bland annat i trafiken, av köld och is, av oljeutsläpp och av att de flyger in i master, linor och byggnader. Många gånger beror skadorna på människors vårdslöshet. Det är inte ovanligt att skadade fåglar som skrivs in hos Fågelcentralen hör till Sveriges hotade fågelarter. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har gett Fågelcentralen tillstånd att ta om hand samtliga fågelarter. Hos oss får fågeln den vård den behöver. Efter behandling och tillfrisknande får fågeln flyga ut i naturen igen. Vi eftersträvar alltid att göra tiden på Fågelcentralen så kort som möjlig för att undvika att fåglarna blir beroende av eller präglade på oss människor.

Vi ger kvalificerad vård

Vår verksamhet består av viltrehabilitering, tvätt av oljeskadade fåglar, kartläggning av vilda djurs sjukdomar och skador via statistikföring och samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Vi på Fågelcentralen anser att det är viktigt att även vilda djur har chans att få kvalificerad vård. Därför drivs verksamheten i nära kontakt med veterinärer, djurvårdare och ornitologer. Varje år tar vi emot över 1 000 skadade djur som lämnas av privatpersoner, Svenska Djurambulansen eller av polis. På Fågelcentralen finns kompetens, utrustning och bra flygvoljärer/burar för att rädda skadade vilda fåglar.

Målet är att återföra fåglarna till naturen

Fågelcentralens mål är att alla djur ska släppas tillbaka till naturen så snart skadan är läkt. Vår policy är att avliva de djur som vi bedömer inte kunna behandlas och rehabiliteras till ett fungerande liv i frihet.

Allmän rådgivning och sprida kunskap

Vi tar emot samtal från framför allt privatpersoner, men även företag, polis och myndigheter kontaktar oss. Vi hjälper till med allmän rådgivning, om djur och natur och anordnar i utbildningssyfte föreläsningar för skolor och organisationer. Detta främst för att öka kunskapen om vilda djur hos barn och ungdomar.

Vi är beroende av gåvor och bidrag

Dessvärre är vår ekonomiska situation begränsad och det är tack vare gåvor, bidrag och månadsgivare som verksamheten kan gå runt.

Våra sponsorer/samarbetspartners

Vi samarbetar med Medborgarskolan kring föreläsningar och utbildningar.