Bli stödföretag

Låt fåglarna sjunga även imorgon

40 % av världens 11 000 fågelarter minskar och var åttonde art är utrotningshotad. Detta är inte bara dåliga nyheter för fåglar, det är också en varning för hela planeten. Fågelarter är en bra måttstock för hur det går för ekosystemen överlag. Hjälp fågelcentralen att fortsätta vara en av flera viktiga aktörer i räddningsarbetet för våra vilda fåglar. Varje år skadas ett stort antal fåglar som hamnar hos oss. Det är inte ovanligt att skadade fåglar som skrivs in hos Fågelcentralen hör till Sveriges hotade fågelarter.

Årligt stöd från företag kan ge oss kraften att hjälpa fler vilda fåglar och utveckla vår verksamhet ännu mer genom att sprida kunskap till skolbarn, ungdomar och vuxna om fåglar och natur. Så här kan du göra skillnad!

Bli stödföretag – bidra med en summa årsvis

Guldfågel
50 000

Silverfågel
20 000

Bronsfågel
10 000

Lilla fågeln 
5 000

För att bli stödföretag kontakta oss via formuläret

GuldfågelSilverfågelBronsfågelLilla fågeln